Minimumloon: arbeidsduur en overuren

Arbeidsrecht

Sinds 1968 geldt er in Nederland een minimumloon. Gelukkig is het bedrag van 100 gulden per week meegegroeid naar het heden en geldt nu het minimum van € 388,80 per week (€ 1.684,80 per maand, per 1 januari 2021). Om dit minimum te beschermen zijn er een aantal waarborgen wettelijk vastgelegd.

Het minimumloon is geregeld in de Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML). Aangezien het belang van het krijgen van dit loon voor een werknemer erg groot is om in zijn of haar behoefte te voorzien, is het minimumloon ook strikt geregeld. Zo moet er rekening worden gehouden met de juiste arbeidsduur en de gewerkte overuren.

Arbeidsduur bij minimumloon

De WML gaat in beginsel uit van een werkweek met een normale arbeidsduur. Dit klinkt vaag, maar is wel begrijpelijk. Bedoeld wordt het fulltime dienstverband. Dit verschilt tussen sectoren wel eens, maar de meeste fulltime werkweken zullen bestaan uit 36 tot 40 uren. De WML hanteert dit maximum van 40 uur ook.
Bij een parttime dienstverband, heb je recht op een evenredig deel van het minimumloon. Als je echter een normale arbeidsduur hanteert van meer dan 40 uur, moet het loon in gelijke mate worden verhoogd.

Minimumloon en overuren

Vaak zijn de overuren van een werknemer alleen “overuren” als op verzoek van de werkgever deze uren worden gewerkt. Om de toepassing van het wettelijke minimum te waarborgen, wordt er voor het minimumloon gekeken naar de feitelijk gewerkte uren in vergelijking met de overeengekomen arbeidsduur.

Als de werkgever per maand een vast salaris betaald en de werknemer feitelijk meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur, daalt in feite het uurloon van de werknemer. Het is niet toegestaan dat hierdoor het uurloon van de werknemer onder het wettelijke minimum zakt. Dit kan voorkomen bij het gebruik van een jaarurensysteem en piekbelasting.

De feitelijke gewerkte extra uren moeten worden uitbetaald tegen het toepasselijke minimumloon of de werkgever kan schriftelijke afspraken maken om tot een tijd voor tijd regeling te komen.

Conclusie

Het minimumloon is een groot goed en heeft ook de bijbehorende beschermingen. Belangrijk voor werkgevers is dus om in de gaten te houden dat er voldoende rekening is gehouden met deze beschermingsmechanismes voor het minimumloon. Heldere afspraken en een goede urenregistratie, of een tijd voor tijd regeling kunnen de nodige zorgen voorkomen. 

Bolder Advocaten
www.bolderadvocaten.nl
010-4332777