Het nut van een selectieassessment

Het doorlopen van een goede en zorgvuldige selectieprocedure is voor iedere werkgever essentieel. Een verkeerde keuze kan namelijk vaak vervelende gevolgen hebben voor zowel organisatie als werknemer. Dit uit zich bijvoorbeeld in een mislukte investering, teleurstelling bij de betrokkenen en een rem op de geplande groei. Het is daarom zinvol om een effectieve methode in te zetten om de juiste kandidaten te selecteren en hiermee het risico zo laag mogelijk te houden. Eén van de instrumenten om kandidaten op een kwalitatieve wijze te beoordelen is een selectieassessment.

Een selectieassessments is een objectieve methode om de geschiktheid van een kandidaat gedurende een sollicitatieprocedure te beoordelen. Een assessment bestaat uit diverse onderdelen als  cognitieve capaciteitentesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, drijfverenvragenlijsten, casussen en een diepte-interview. Aan de hand van deze onderdelen wordt een analyse gemaakt van de persoonlijkheidskenmerken, competenties, drijfveren en ontwikkelingspunten van een kandidaat. Uiteindelijk kan hiermee de geschiktheid voor een bepaalde functie worden bepaald. De uiteindelijke resultaten en het geschiktheidsadvies wordt vaak beschreven in een uitgebreid adviesrapport.

Er zijn veel redenen om een selectieassessment in te zetten. Wij hebben er een aantal beschreven.


1. Betere kwaliteit van de selectieprocedure
De kwaliteit van een selectieprocedure kan worden verhoogd door de inzet van een selectieassessment. Er zijn veel assessmentinstrumenten die uitgebreid (wetenschappelijk) zijn getoetst en als valide kunnen worden beschouwd. Deze zorgen voor een objectieve en betrouwbare meting van de vaardigheden en eigenschappen. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de selectieprocedure te verhogen en uiteindelijk tot een juiste keuze te komen.

2. Goede voorspelling van toekomstig succes
Diverse onderdelen van een selectieassessment kunnen worden ingezet om een goede voorspelling te geven van het toekomstig functioneren van een kandidaat. Aspecten als het analytisch vermogen, de veerkracht van een medewerker, sociabiliteit en de motiverende kenmerken zijn goed te herleiden uit de resultaten van een assessment.

3. Inzicht in aandachtspunten
Een selectieassessment geeft inzichten in kwaliteiten, maar tevens aandachtspunten. Want ook geschikte kandidaten hebben nog vaak veel te ontwikkelen! Welke competenties zijn nog niet op het gewenste niveau? En waar moet de werkgever extra aandacht aan geven gedurende het inwerktraject? Een adviesrapport van een selectieassessment geeft vaak antwoord op dergelijke vragen.

4. Besparing van tijd gedurende een sollicitatieprocedure
Het doorlopen van een selectietraject kost veel tijd. Zeker bij een belangrijke positie worden veel belanghebbenden vanuit een organisatie betrokken bij de gesprekken met kandidaten. De inzet van een assessment kan er voor zorgen dat er sneller duidelijkheid is over de geschiktheid van een kandidaat.

5. Diversiteit
Een valkuil bij het doorlopen van een selectieprocedure is het aannemen van medewerkers met dezelfde eigenschappen als bestaande teamleden. De objectiviteit van een assessment kan een zeer positieve impact hebben op de diversiteit binnen een organisatie. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in verfrissing van afdelingen en vernieuwende ideeën.