Aanzegging via Teams?

Arbeidsrecht

Sinds 2015 bestaat de wettelijke verplichting voor een werkgever om uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een werknemer schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet, en onder welke voorwaarden. We noemen dit de ‘aanzegging’. De gedachte hierachter is dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, niet tot het einde van de arbeidsovereenkomst in onzekerheid blijft over het al dan niet verlengen van het contract. Als er niet tijdig wordt aangezegd, is een ‘aanzegvergoeding’ verschuldigd. Deze is afhankelijk van de vraag hoeveel te laat de aanzegging heeft plaatsgevonden en loopt op tot een maximum van één maandloon.

Wettekst

In de wettekst is expliciet bepaald, dat een aanzegging schriftelijk dient plaats te vinden. Er is inmiddels al de nodige rechtspraak die bevestigd heeft dat ook een aanzegging via e-mail, whatsapp en sms als schriftelijk heeft te gelden. Let op, het blijft wel van belang dat een werkgever kan aantonen dat de werknemer de aanzegging ook heeft ontvangen.

Recente Uitspraak

In een recente zaak bij de Rechtbank Rotterdam ging het mis voor de werkgever. Er was in een MS Teams overleg aangezegd. Dit was echter niet schriftelijk bevestigd. Ondanks dat vast stond dat de aanzegging had plaatsgevonden (en de werknemer duidelijkheid had over het niet verlengen van het contract) oordeelde de rechter dat de aanzegvergoeding verschuldigd was. Er was immers niet schriftelijk aangezegd. Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken van kantonrechters en gerechtshoven.

Conclusie

Het advies blijft daarom om altijd, tijdig, schriftelijk te bevestigen dat een arbeidsovereenkomst niet verlengd zal worden. Het klinkt misschien wat uit de tijd, maar de wetgever raadt aan om via aangetekende post de aanzegging te versturen in verband met de bewijslast. Maar het mag dus ook via (aangetekende) e-mail, whatsapp of andere digitale schriftelijke varianten.

Bernard Bongaards
Arbeidsrecht advocaat bij Bolder Advocaten
www.bolderadvocaten.nl
010-4332777