Selectieprocedure zonder assessment geeft geen volledig beeld

Als organisatie doe je er alles aan om allerlei risico’s te beheersen en te beperken. Variërend van brand en ICT-storingen, tot dubieuze debiteuren en datalekken. Dit omvat alle maatregelen om deze risico’s te beperken, zoals kwaliteitscontrolesystemen en talloze verzekeringen. Vreemd genoeg wordt het aannemen van personeel, doorgaans de grootste kostenpost, vaak als onvermijdelijk risico gezien. Met een gedegen assessment kun je ook dit bedrijfsrisico echter tot een minimum beperken.  

Psychologische en analytische kennis 

Op veel HR-afdelingen wordt bij sollicitatiegesprekken erg geleund op het gevoel en de eigen intuïtie. Onderzoek toont echter aan dat ongestructureerde sollicitatiegesprekken maar in 57% van de gevallen leidt tot het aannemen van een goed functionerende werknemer. Het uitvragen en doorlichten van kandidaten, en het analyseren van de resultaten is een vak op zich, en vereist veel specialistische en psychologische kennis. 

De juiste match

Bij een assessment van Vooq. worden de competenties, persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en ontwikkelpunten van kandidaten c.q. bestaande medewerkers in kaart gebracht. Onze ervaring leert overigens dat de combinatie van cognitieve capaciteiten en persoonlijkheid vaak een goede voorspeller zijn om de juiste match tussen kandidaat en werkgever te vinden. 

Investering in loopbaan en organisatie

Een argument dat vaak genoemd wordt om een assessment niet in te zetten, is de gedachte dat in een al krappe arbeidsmarkt, het lastiger wordt om sollicitanten aan tafel te krijgen. Veel kandidaten en medewerkers zien een assessment echter juist als mooi instrument om meer zelfinzicht te krijgen en dit in te zetten voor hun ontwikkeling.

De kosten voor een assessment is een vaak gehoord argument om dit niet in te zetten. Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan, maar daar staat een zeer hoog betrouwbaarheidspercentage en voorspellend vermogen tegenover. Een niet functionerende werknemer aannemen, zeker bij hoger opgeleiden, kost nog veel meer. Dat is vaak een dure les. Bij assessments bestaat overigens niet zoiets als ‘slechte’ scores. De resultaten kunnen namelijk ook aangeven dat een andere functie beter bij iemand past.

Maatwerk

Naast het aanbieden van assessments voor individuele werknemers is het  ook mogelijk om assessments voor een team in te zetten. Hiermee krijg je zicht op de aanwezige competenties en aandachtspunten binnen een team. Met als doel om teams beter te laten functioneren. Omdat niet alleen de concrete invulling van een functie per bedrijf varieert, maar ook elke functie zijn eigen mix van competenties en persoonlijkheidskenmerken vraagt, zijn assessments altijd maatwerk. Dus ga jij ook niet voor minder dan een ‘match made in heaven’? Neem dan zeker contact met ons op via 010 447 8090 . Of klik eerst hier voor meer informatie over onze assessments.