Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk om vertrouwelijk en veilig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, doel van de verwerking en binnen welk wettelijk kader dit gebeurt. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Vooq.
Morsestraat 4
2652 XG Berkel en Rodenrijs
+31 10 4478090
info@vooq.nl
www.vooq.nl
www.vooqassessments.nl

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Vooq. de volgende gegevens vast:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Uw IP-adres (op het moment dat u onze website bezoekt/heeft bezocht) 
 • Arbeidsverleden (Curriculum Vitae) 
 • Assessmentrapportages en assessmentverslagen (Vooq. Assessments) 
 • Sollicitatie- of motivatiebrief

Vooq. gebruikt bovenstaande gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Denk hierbij aan:

 • Voorstellen van uw curriculum vitae aan potentiële opdrachtgevers (na toestemming van u).
 • Benaderen in verband met mogelijk passende vacatures.
 • Opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met opdrachtgevers wanneer u hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Duur van opslag

Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijn geeft aan dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is. Voor onze dienstverlening onderscheiden wij drie specifieke bewaartermijnen.

Sollicitatie op functie

Wanneer u gesolliciteerd heeft op een functie en wordt afgewezen, worden uw gegevens binnen vier weken verwijderd.

Beschikbaar voor functies

Wanneer u heeft aangegeven beschikbaar te blijven voor een passende functie worden uw gegevens voor twee jaar bewaard. U krijgt na zowel één, als na twee jaar een bericht of u nog ingeschreven wilt blijven staan in ons bestand.

Assessments

Voor het bewaren van assessmentrapportages en -verslagen volgt Vooq. de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd tegen onrechtmatig gebruik door derden. Hiervoor zijn een aantal maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Vooq. heeft het beheer van haar netwerk (server, werkplekken, firewall) ondergebracht bij een deskundige externe organisatie.
 • De medewerkers van Vooq. hebben in de arbeidsovereenkomst aangegeven vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van kandidaten en klanten. En dat de gegevens niet verstrekt worden aan derden voordat contact is opgenomen met de kandidaat of klant.

Inzage

U heeft het recht om de gegevens in te zien die Vooq. van u bewaard. Mocht u deze gegevens willen inzien, of wilt u dat deze gegevens worden verwijderd uit ons bestand? Dan kunt u dit laten weten door een email te sturen naar solliciteren@vooq.nl.

Cookies

De website van Vooq. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe de website wordt gebruikt en om het gebruik en de prestaties van de website te verbeteren. De informatie in de cookies is niet gekoppeld aan uw naam, (IP-) adres en emailadres. Vooq. maakt gebruikt van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
 • Analytische cookies, deze meten het websitebezoek. De statistieken die hieruit komen geven o.a. inzicht hoe vaak de website gebruikt wordt, naar welke informatie wordt gezocht en hoe u op onze website terecht bent gekomen. De website van Vooq. maakt gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie over Google Analytics kunt u terecht op https://www.google.nl/intl/nl/analytics/.
Kan ik Cookies uitschakelen?

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Wanneer u cookies uitschakelt kunt alleen niet meer van alle functionaliteiten op de website gebruik maken. Voor het uitschakelen van cookies kunt u terecht op de helppagina of de instellingen van uw webbrowser.