Recruitment

Als recruitmentbureau hanteren wij een zorgvuldige werkwijze. Naast de inzet van effectieve wervingsinstrumenten, wordt een kwalitatieve selectieprocedure doorlopen. Dit betekent dat wij kandidaten uitgebreid screenen op hun competenties en aandachtspunten. Sollicitanten worden alleen bij opdrachtgevers voorgesteld als wij overtuigd zijn van hun geschiktheid.

Wij bieden de volgende methodieken:

  1. Exclusive search
    De meest toegepaste methode is ‘exclusive search’. Hierbij zijn wij geen leverancier, maar uw business partner. Samen met u werken wij aan een succesvolle invulling van de vacature. Allereerst wordt een gerichte campagne ontwikkeld om de vacature onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep. Daarnaast worden dagelijks kandidaten benaderd om hen te interesseren voor deze positie. Vervolgens wordt een selectieprocedure doorlopen aan de hand van zorgvuldige selectie-interviews en een grondig assessment. Tenslotte begeleiden wij bij het afstemmen van de arbeidsvoorwaarden en adviseren over het onboardingtraject.
  1. Detachering/ uitzenden
    De medewerker wordt via Vooq. gedetacheerd bij uw organisatie. Na 1600 gewerkte uren is kosteloze overname mogelijk. Het uurtarief is afhankelijk van het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de opdrachtgever. 
  1. No cure, no pay 
    Vooq. zoekt mee naar passende kandidaten voor uw vacature. Bij bemiddeling wordt een fee van 22% van het jaarsalaris gehanteerd. De helft van de fee wordt gefactureerd bij start van de nieuwe medewerker, de factuur van het restbedrag volgt na proeftijd.